Oferta

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę klientów zajmując się między innymi świadczeniem usług z dziedziny:

  • prawa cywilnego  - związanych m.in. z odszkodowaniami, nieruchomościami, spadkami i umowami, a także podziałem majątku dorobkowego,
  • prawa rodzinnego i opiekuńczego – związanych m.in. z władzą rodzicielską, kontaktami z dziećmi, alimentami, rozwodami i separacją,
  • prawa pracy – związanych m.in. z kwestiami wynagrodzeń za pracę, za godziny nadliczbowe, świadectw pracy, lobbingu, dyskryminacji czy zwolnień z pracy z naruszeniem prawa,
  • prawa egzekucyjnego – związanych m.in. ze wszczynaniem postępowań egzekucyjnych oraz reprezentacją stron takich postępowań przed sądami oraz innymi organami,
  • prawa administracyjnego - związanych m.in. z ze sporządzeniem pism, wniosków, skarg i zażaleń do organów administracji i sądów administracyjnych oraz reprezentacją stron przed właściwymi organami administracji i sądami,
  • prawa karnego, karnego skarbowego oraz prawa wykroczeń – związanych m.in. z udzielaniem pomocy stronom takich postępowań zarówno w postępowaniu przygotowawczym jak też sądowym.